X
تبلیغات
مدیر 123 - پرسشنامه مدل کانو (KANO) در صنعت هتلداری

هميشه راه بهتري براي رسيدن به هدف وجود دارد و ما آن را پيدا خواهيم نمود --- شماره تماس و پيامک 09390959982 


 
پرسشنامه: ارزیابی مدل کانو (KANO) در صنعت هتلداری
 
$$$: ۳۰۰۰تومان پرداخت آنلاین
 
 نوع فایل : pdf

حجم: ۱۷۲کیلوبایت

دانلوددانلود

 

چکیده:

دکتر نوریاکی کانو یکی از برجسته ترین صاحبنظران علم مدیریت کیفیت، در مدل خود نیازمندیهای مشتریان و یا بعبارت دیگر خصوصیات کیفی محصولات را به سه دسته اصلی تقسیم می­ کند و هر نوع نیازمندی را در یک نمودار دوبعدی نشان می­ دهد. الزامات و خصوصیات کیفی مدل کانو عبارتند از: الزامات اساسی، الزامات عملکردی، الزامات انگیزشی، بی تفاوتی، سوال برانگیز و معکوس
در پرسشنامه کانو برای هر ویژگی یا شاخص تعیین شده یک زوج سوال طراحی می­ شود:
1-  اگراین ویژگی در این محصول وجود داشته باشد، تا چه حد در میزان رضایت شما، تأثیرمی­ گذارد؟ (سوالات کارکردی)
2- اگر این ویژگی در محصول وجود نداشته باشد، تا چه حد در میزان رضایت شما، تأثیر می گذارد؟ (سوالات غیرکارکردی)
پاسخ به این سوالات در شکل: دوست دارم (راضی)،باید باشد،بی­ تفاوتم، تحمل می کنم (قابل تحمل) و دوست ندارم (ناراضی)، مطرح می­ گردد.
ارزیابی پرسشنامه کانو بر اساس ماتریس ارزیابی کانو صورت می گیرد. با توجه به پاسخ هر فرد به سوالات کارکردی و غیرکارکردی و با استفاده از ماتریس ارزیابی کانو مشخص می­ شود که پاسخ وی در کدام دسته جای می­ گیرد.
در فایل ارائه شده نسخه فارسی و انگلیسی پرسشنامه به همراه توضیح درباره این مدل و ماتریس ارزیابی کانو ارائه شده است.modir123.ir

اسلایدر