هميشه راه بهتري براي رسيدن به هدف وجود دارد و ما آن را پيدا خواهيم نمود --- شماره تماس و پيامک 09390959982 


عنوان لاتین مقاله:

 Understanding risk and return the CAPM and the fama _ French three _ Factor model

ترجمه عنوان مقاله: شناخت ریسک و بازده، CAPM و مدل سه عاملی  فاما – فرنچ

$$$: رایگان

تعداد صفحات مقاله لاتین: ۱۴ صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: ۲۳ صفحه

 نوع فایل : Word

دانلود مقاله با ترجمه

 

مقدمه

مفهوم عمومی: انتظار بازده بالاتر داشتن مستلزم پذیرش ریسک بیشتر است.

بسیاری از سرمایه گذاران به این نکته توجه دارند که پذیرش ریسک بالاتر برای دریافت بازده های بالاتر الزامی است. در این مقاله ما دو مدل مهم را برای توضیح این رابطه بکار گرفته وآنها را توضیح می دهیم. آنگاه توضیح خواهیم داد که چگونه این ابزارها می توانند بوسیله سرمایه گذاران برای ارزیابی داراییهایی همانند اوراق قرضه مورد استفاده قرار گیرند.

چرا باید شرکتهای با ریسک بالاتر درآمدهای بالاتری هم داشته باشند ؟ مسلمً یک سرمایه گذار به ازای پذیرش ریسک بالاتر ، نیاز به بازده پیش بینی شده بالاتری دارد. و ما در واقع این ارتباط را با بررسی بازده های بلند مدت تاریخی سهام، اوراق قرضه و داراییهای با ریسک کمتر ، همانگونه که در اولین نمودار آمده است ، مشاهده می کنیم.


شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی  فاما – فرنچ +ترجمه مقاله شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی  فاما – فرنچ +ترجمه رایگان مقاله شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی  فاما – فرنچ +مقاله ترجمه شده شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی  فاما – فرنچ modir123.ir

اسلایدر