هميشه راه بهتري براي رسيدن به هدف وجود دارد و ما آن را پيدا خواهيم نمود --- شماره تماس و پيامک 09390959982 


 

مدیر ۱۲۳ فعال - کوشا - مقتدر

 برای دریافت ترجمه روی عنوان مورد نظر خود کلیک کنید

عنوان

انتشار

فرمت قیمت
۱ روابط بین شیوه عمل منابع انسانی و عملکرد شرکت: یکی ارزیابی تجربی از شرکت های مالزی

۲۰۰۶

pdf

رایگان

۲ ساختار های متوازن : طراحي سازمان براي رشد مناسب

۲۰۰۸

pdf

رایگان

۳

رابطه بین شیوه عمل منابع انسانی و عملکرد شرکت یک ارزیابی تجربی عملکرد شرکت مالزی

۲۰۱۱

pdf

رایگان

۴

پیچیدگی رهبری گذری از عصر صنعتی به دوره دانش

۲۰۰۷

pdf

رایگان

۵

چالش های مدیریت منابع انسانی

۲۰۰۴

pdf

رایگان

۶

مقیاس بندی عملیات های سیستم منابع انسانی و عملکرد شرکت در آسیای شرقی و جنوب شرقی 

۲۰۰۰

pdf

رایگان

۷

علوم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسم

۱۹۹۶

pdf

رایگان

۸ اثر ارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی در مورد خدمات آمبولانس  و بر روی نقش واسطه ای رضایت از ارتباطات 

۲۰۰۸

pdf

رایگان

۹ رفتار شهروندي سازماني: زمان اصلاح ساختار فرا رسيده است

۱۹۹۷

pdf

رایگان

۱۰ سیستم برنامه ریزی منابع انسانی ابزاری موثر برای مدیریت تولید

۲۰۰۵

pdf

رایگان

۱۱ بررسي منشأ تنوع در مسائل مربوط به اتخاذ نوآوري سازماني – يک مطالعه ي تجربي در مورد نظر مديران درباره

۲۰۰۹

pdf

رایگان

۱۲ طراحي سازمان براي رشد مناسب

۲۰۰۸

pdf

رایگان

۱۳

تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران

۲۰۰۵

pdf

رایگان

۱۴

مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک

۲۰۰۴

pdf

رایگان

۱۵

انتقال و تبادل شور کار آفرینی و احساس انگیزه داخلی به کارمندان

۲۰۰۸

pdf

رایگان

۱۶

اثرات متعادل کننده‌ي فرهنگ سازماني بر روابط ميان رفتار رهبري و تعهد سازماني و ميان تعهد سازماني و رضايت شغلي و کارايي

۲۰۰۸

word

رایگان

۱۷ سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای (با استفاده از یک بازی استراتژیک برای ادغام یادگیری در مورد مدیریت زنجیره تامین و تبلیغات)

۲۰۱۲

word

ویژه اعضاء

۱۸ سیستم های مدیریت کارمند و بافت های سازمانی: رویکرد اکولوژی جمعیت

۲۰۱۱

word

۶۰۰۰

۱۹

مديريت راهبردي منابع انساني و کاهش تمرکز روي کارکنان

۲۰۱۱

word

۵۵۰۰

۲۰

مديريت منابع انساني و کارآفريني شرکت

۲۰۱۲

word

۴۰۰۰

۲۱ شیوه های احیای اسلام در مدیریت منابع انسانی میان سازمان های اسلامی منتخب در مالزی

۲۰۱۰

word

۹۵۰۰

۲۲

تعديل اثرات جنسيت و سطح سازماني بين استرس نقش و رضايت شغلي کارمندان هتل

۲۰۰۹

word

۵۰۰۰

۲۳

گزينش براي انتصابات بين المللي

۲۰۰۹

word

۵۵۰۰

۲۴

پتانسيل هاي انگيزشي تيمها بررسي و توسعه مدل بين سطحي چن و کانفر 2006 درباره انگيزش تيمها

۲۰۰۶

word

۸۰۰۰

۲۵

حوادث ناشي از کار در آمريکا بررسي عوامل خطر از طريق داده هايي از مطالعات عمومي اجتماعي

۲۰۱۲

word

۷۵۰۰

۲۶ آیا شیوه های منابع انسانی با عملکرد خوب به شرکت های بزرگ کارآفرینی کمک می کند؟ نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی

۲۰۰۸

word

۵۵۰۰

۲۷ نقش از خود بیگانگی شغلی در تخریب قابلیت های کاری

۲۰۰۵

word

۴۵۰۰

۲۸

نقش توانمند سازی سیستم های پشتیبان تصمیم در یادگیری سازمانی

۲۰۰۲

word

۷۵۰۰

۲۹

شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد

۲۰۱۱

word

۵۵۰۰

۳۰

ارتباطات درون سازمانی و رهبری رویکرد تعاملی

۲۰۱۲

word

۶۵۰۰

۳۱

راهبرد، مدیریت منابع انسانی و عملکرد روشن تر کردن خط دید

۲۰۱۲

word

۶۵۰۰

۳۲

توانمندسازی سازمانی و روانی در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد

۲۰۱۲

word

۶۸۰۰

۳۳

رابطه ی مشاوره مشتری یکی از رازهای تاثیر گذار بر تغییر سازمانی

۲۰۱۱

word

۶۵۰۰

۳۴ رهبری اشتراکی و یادگیری تیمی: نقش به اشتراک گذاری دانش و نقش ویژگی های تیم

۲۰۱۳

word

۹۵۰۰

۳۵ تأثیر دورکاری بر اثرات خارجی حمل و نقل مطالعه موردی منطقه مرکزی بروکسل

۲۰۱۲

word

۱۲۵۰۰

۳۶ بررسی های فنی و اجتماعی دورکاری

۲۰۱۲

word

۷۵۰۰

۳۷ نظریه های مدیریت ناب: ارزیابی

۲۰۱۴

word

۱۶۵۰۰

۳۸

۲۰۱۲

word

۱۲۵۰۰

۳۹ آیا هوش هیجانی در تعدیل روابط بین سلامت روانی و عملکرد شغلی نقش دارد؟

۲۰۱۳

word

۱۵۵۰۰

۴۰

کارآفرینی اجتماعی و تشکیلات اقتصادی: از منظر جهانی و مبتکرانه

۲۰۱۰

word

۸۵۰۰

۴۱

اثر مربوط به فرهنگ سازمانی و ناسازگاری آن با جهت گیری بازار

۲۰۱۰

word

۸۵۰۰

۴۲

رفتارهای های کارمندان و موفقیت شغلی

۲۰۰۴

word

۷۵۰۰

۴۳ اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی: مفاهیم، موضوعات و چارچوب 

۲۰۱۲

word

۷۵۰۰

۴۴

تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی کارکنان

۲۰۱۰

word

۵۰۰۰

۴۵

تاثیر عوامل سازمانی بر بکارگیری کسب و کار الکترونیکی

۲۰۱۲

word

۷۵۰۰

۴۶

مهارت های شغلی، جلب و حفظ استعدادهای برتر

۲۰۱۱

word

۷۰۰۰

۴۷ سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری

۲۰۰۲

word

۵۵۰۰

۴۸ اتخاذ عملیات استخدام ژاپنی در مالزی

۲۰۰۸

word

۹۵۰۰

 

صفحه       ۱         ۲

 

ترجمه سلیس و روان، آماده و ارزان --- شعار ما فروش بیشتر به قیمت ارزانتر است 

 

 modir123.ir

اسلایدر