هميشه راه بهتري براي رسيدن به هدف وجود دارد و ما آن را پيدا خواهيم نمود --- شماره تماس و پيامک 09390959982 


مدیر ۱۲۳ فعال - کوشا - مقتدر

  برای دریافت ترجمه روی عنوان مورد نظر خود کلیک کنید

عنوان

انتشار

فرمت

قیمت

۱ چرخه هاي تئوري پردازي در تحقيقات مديريت

 ۲۰۰۵

pdf

رایگان

۲ زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی

۲۰۰۰

pdf

رایگان

۳

RFID (شناسايي فركانس راديويي) و قابليت رويت اطلاعات سطح/بخش

۲۰۰۹

pdf

رایگان

۴ مديريت ريسک پروژه

۲۰۰۶

pdf

رایگان

۵

تفکر نظام مند (استراتژیک): زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها، تفکرات و مفاهیم

۲۰۱۰

pdf

رایگان

۶

سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه

۲۰۰۶

pdf

رایگان

۷ ارزیابی کاربرد مدیریت ستراتژیک منابع انسانی در دانشگاه های نیجریه: بررسی تاثیر نوع ماهیت

۲۰۱۱

pdf

رایگان

۸ ترجمه مقاله انتقال و تبادل شور کار آفرینی و احساس انگیزه داخلی به کارمندان

۲۰۰۲

pdf

رایگان

۹

اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی

۲۰۰۷

word

ویژه اعضا

۱۰

اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری

۲۰۱۲

word

ویژه اعضا

۱۱

نظامی سازی و تجارت بین المللی

۲۰۱۱

word

ویژه اعضا

۱۲

مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائيهاي اعتباري

۲۰۱۱

word

ویژه اعضا

۱۳ زنان و تعادل کار و زندگی؛ آیا راه حل آن مشاغل خانگی است ؟

۲۰۰۸

word

۹۵۰۰

۱۴

کارت امتیازی متوازن پیش فعال

۲۰۰۷

word

۸۰۰۰

۱۵

چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری

۲۰۱۲

word

۸۰۰۰

۱۶

بررسی محیط کسب و کار، برخی مسائل مفهومی

۲۰۰۰

word

۵۰۰۰

۱۷ تاثیر مدیریت دانش صنعتی در عملکرد نوآوری

۲۰۱۴

word

۱۵۵۰۰

۱۸

تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre

۲۰۰۷

word

۸۵۰۰

۱۹ انتشار مفاد دیدگاه بر پایه منبع در بازاریابی: نقش احتمالی عوامل بنیادی

۲۰۰۹

word

۷۰۰۰

۲۰

یکپارچه سازی مدل کانو، AHP و ماتریس برنامه ریزی QFD و کاربرد آن در خدمات کتابخانه ای

۲۰۰۷

word

۸۰۰۰

۲۱

فایده سازمان تجارت جهانی

۲۰۰۲

word

۴۰۰۰

۲۲ نقش روابط بازرگانی در مدیریت سرمایه گذاری دوسویه

۲۰۱۱

word

۹۵۰۰

۲۳

ارزش برنامه ریزی تجاری قبل از راه اندازی- دیدگاه تئوریک تصمیم گیری

۲۰۱۱

word

۵۰۰۰

۲۴

موانع و اهرم های اکتشافی آینده در تجربیات عملی خط مشی گذاری

۲۰۱۲

word

۱۲۵۰۰

۲۵

 مدلسازی خط مشی تعریف، طبقه بندی و ارزیابی

۲۰۱۱

word

۷۰۰۰

۲۶

نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب

۲۰۱۰

word

۷۰۰۰

۲۷ مروری بر ادبیات پیشین مهندسی مجدد فرآیندها

۱۹۹۹

word

۶۵۰۰

۲۸ ايجاد قابليت شناخت مشتری: مديريت استراتژيكی برنامه های مديريتی روابط مشتری

۲۰۰۳

word

۶۵۰۰

۲۹ اثرات بازخورد سيستم و زمينه تصميم بر رفتار تصميم گيري بر مبناء ارزش

۲۰۰۶

word

۵۵۰۰

۳۰ نگاهی به چشم انداز کلی در زمینه اعمال مدیریت روابط با مشتری

۲۰۰۶

word

۷۵۰۰

۳۱ تکمیل روابط با مشتریان درونی و بیرونی از طریق مدیریت روابط پاسخی استراتژیکی به محیط جهانی متغیر

۱۹۹۸

word

۵۵۰۰

۳۲ سيستم تحقیق و توسعه برای توسعه صنعتی در تایوان

۲۰۰۶

word

۷۵۰۰

۳۳ اثرات شدت رقابتی مشاهده شده در صنعت و قابلیت هاي مربوط به بازاریابی: محرك هاي عملکرد بهتر نام تجاري

۲۰۱۰

word

۶۵۰۰

۳۴

روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری

۲۰۱۱

word

۸۵۰۰

۳۵ نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی قبرس و کرواسی

۲۰۱۳

word

۹۵۰۰

۳۶

مقررات، خط مشی، و سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطی

۲۰۱۰

word

۱۲۵۰۰

۳۷

برنامه ریزی سناریو در خط مشی عمومی درک کاربرد، تاثیر و نقش عوامل نهادی مفهومی

۲۰۰۹

word ۹۵۰۰
۳۸ خاستگاه و دینامیک کنسرسیوم های تحقیق و توسعه تایوان

۲۰۰۲

word

۱۰۵۰۰

۳۹ یک روش ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین کننده

۲۰۱۱

word

۶۰۰۰

۴۰

اثرات تورم جهاني و بحران اقتصادي بر صنعت توريسم آمريکاي شمالي

۲۰۱۰

word

۴۰۰۰

۴۱

انگیزه وابستگی (پیوندجویى) و علاقه در حرفه های کارآفرینی

۲۰۱۲

word

۸۰۰۰

۴۲

بررسی های فنی و اجتماعی دورکاری

۲۰۱۲

word

۷۵۰۰

۴۳

ترجمه مقاله تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان

۲۰۱۳

word

۱۲۵۰۰

۴۴ ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت (QFD) و فرایند شبکه تحلیلی (ANP) برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری

۲۰۱۱

word

۴۵۰۰

۴۵ هدف گذاری و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزارهایی برای مدیریت استعداد ۲۰۱۲ word

۴۰۰۰

۴۶ چارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی ۲۰۱۲ word

۷۹۰۰

۴۷ تأثیر دورکاری بر اثرات خارجی حمل و نقل مطالعه موردی منطقه مرکزی بروکسل ۲۰۱۲ word

۱۲۵۰۰

۴۸

نظریه های مدیریت ناب: ارزیابی

۲۰۱۴ word

۱۶۵۰۰

صفحه ۱ ۲ ۳

ترجمه سلیس و روان، آماده و ارزان --- شعار ما فروش بیشتر به قیمت ارزانتر است 


برچسب‌ها: ترجمه مقالات مدیریتی

modir123.ir

اسلایدر