هميشه راه بهتري براي رسيدن به هدف وجود دارد و ما آن را پيدا خواهيم نمود --- شماره تماس و پيامک 09390959982 


 

عنوان لاتین مقاله:  

Human resource management practices and organizational social capital The role of industrial characteristics

  

ترجمه عنوان مقاله:  شیوه های مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی نقش از ویژگی های صنعتی 

 

سال انتشار: ۲۰۱۳

 

 دانلود مقاله لاتین ویژه اعضاء       نحوه عضویت در سایت

 سفارش ترجمه

 شیوه های مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی نقش از ویژگی های صنعتی+مدیریت منابع انسانی+شیوه های مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی نقش از ویژگی های صنعتیmodir123.ir

اسلایدر