به علت تغییرات هاست قسمت فروش سایت فقط روزهای پنجشنبه و جمعه فعال می باشد 


 

عنوان لاتین مقاله:  

Human resource management practices and organizational social capital The role of industrial characteristics

  

ترجمه عنوان مقاله:  شیوه های مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی نقش از ویژگی های صنعتی 

 

سال انتشار: ۲۰۱۳

 

 دانلود مقاله لاتین ویژه اعضاء       نحوه عضویت در سایت

 سفارش ترجمه

 شیوه های مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی نقش از ویژگی های صنعتی+مدیریت منابع انسانی+شیوه های مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی نقش از ویژگی های صنعتیmodir123.ir

اسلایدر